Сайт дистанційного навчання ПДТУ створений при особистій участі співробітників Центру комп'ютерних технологій університету. Лабораторія відділу дистанційного навчання встановила платформу Moodle на сервер і здійснює постійну програмну та технічну підтримку сайту.

  Новости сайта

  Шановні студенти !

  Табунщик Вадим Николаевич -

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. № 1/9-154 та наказу ректора від 12.03.2020 р. №65-05 «Про заходи запобігання у ДВНЗ «ПДТУ» розповсюдження захворювання на коронавірус у зв’язку з оголошенням карантину», весняна установчо-екзаменаційна сесія для студентів відділу дистанційного навчання, строки проведення якої, згідно з затвердженим графіком навчального процесу, припадають на період оголошеного карантину, переводиться на дистанційне навчання.

  Всім студентам відділу дистанційного навчання необхідно, відповідно до індивідуальних графіків навчання на 2019/2020 навчальний рік, які були надані студентам на установчий сесії, опановувати відповідні дисципліни у дистанційних курсах обраної спеціальності.

  Після вивчення теоретичного матеріалу курсу та опрацювання практичних робіт, необхідно, згідно з завданням викладача, переходити до виконання самостійного семестрового домашнього завдання (СДЗ), та виконання контрольних заходів (проміжних та підсумкового тестувань).

  У разі потреби, студенти мають звертатися до викладача відповідної дисципліни за наданням необхідних консультацій та роз’яснень. При виконанні курсових робіт (проектів), необхідно користуватися Методичними вказівками щодо їх виконання та консультуванням з викладачем.

  Виконані СДЗ треба направити на електронну адресу викладача (або на електронну адресу методиста відповідного локального центру ДН ПДТУ).

  Семестрова атестація студента, за кожною з дисциплін навчального графіку, відбувається викладачем за умови виконання всіх необхідних дій, закладених викладачем у ДК.

  Нагадуємо, що виконання семестрових завдань повинно виконуватися у встановлений навчальним графіком строк.

  Бажаємо успіхів!

  З повагою, начальник відділу дистанційного навчання, О. Пінчук.

  12.03.2020 р.

  Информация для студентов

  Табунщик Вадим Николаевич -

  Ректорский контроль и тестирование для допуска к экзаменам студентов всех специальностей и форм обучения проводится на сайте «Тестовый режим Moodle»

  Логин и пароль (для первого входа) студентов формируется путем транслитерации названия академической группы (без дефисов) в латиницу нижнего регистра с добавлением в конце двузначного порядкового номера студента в алфавитном списке группы.

  Примеры:

  • группа З-16-ТМ, студент - второй в списке, его логин и пароль - z16tm02
  • группа І-17-МТЛ, студент - пятый в списке, его логин и пароль - i17mtl05
  • группа МА-17-М, студент - первый в списке, его логин и пароль - ma17m01

  При первом входе на сайт система заставит студента сменить пароль на новый. Не сообщайте никому свой новый пароль.

  При проблемах со входом на сайт, попросите преподавателя уточнить логин и пароль студента на этой странице.

  Вход на сайт с помощью аккаунта Gmail.com, Microsoft или Facebook

  Табунщик Вадим Николаевич -

  После обновления системы Moodle на сайте появилась возможность авторизоваться с помощью учетной записи от почтового сервиса Gmail.com, Microsoft или учетной записи в социальной сети Facebook.

  Для использования такого способа авторизации в вашей учетной записи на данном сайте должен быть указан реальный адрес почты GMAIL (…@gmail.com) или тот адрес Email, который привязан к учетной записи Facebook или Microsoft.

  На странице https://ds.pstu.edu/login нажмите кнопку сервиса, с помощью которого вы хотите зайти на сайт, и авторизуйтесь в соответствующей службе (Gmail, Microsoft или Facebook), после чего на ваш почтовый ящик придет сообщение с инструкцией и ссылкой для подтверждения авторизации.

  Организация тестирования студентов (для допуска к экзаменам и ректорского контроля)

  Табунщик Вадим Николаевич -

  Уважаемые преподаватели!

  Тестирование студентов для допуска к экзаменам и в рамках ректорского контроля проводится на сайте «Тестовый режим Moodle».

  Вход преподавателя на сайт «Тестовый режим Moodle» возможен с той же учётной записью, что используется и для доступа к сайту «Система дистанционного обучения ПГТУ» (СДО ПГТУ https://ds.pstu.edu). Если у вас нет учётной записи на сайте СДО ПГТУ, необходимо заполнить анкету (образец) и выслать администратору на E-mail.

  Старі теми...