Кафедра металлургии чугуна

Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Вивчення дисципліни "Металургія чавуну" є важливою ланкою підготовки бакалаврів з металургії та бакалаврів з автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій.

В результаті вивчення дисципліни "Металургія чавуну" студент має отримати достатньо глибокі знання про сировинну і енергетичну базу чорної металургії, функції палива при отриманні чорних металів і вимоги, які пред'являються до нього, про необхідні операції з підготовки залізних руд та інших сировинних матеріалів до металургійної переробки, про технологію виплавки чавуну в доменних печах. 

Зміст курсу перезатверджено на засіданні кафедри металургії чавуну (протокол № 11 від 14 лютого 2017 р.) та методичною комісією металургійного факультету (протокол № 6 від 15 лютого 2017 р.).