Курс утвержден на заседании кафедры "Металловедение"
протокол №22 от 28.05.2008. Утвержден на заседании методического совета металлургического факультета, протокол №8 от 25.04.2012

Курс перезатверджений на засіданні кафедри матеріалознавства та перспективних технологій від 24 травня 2018 року, протокол №14