Дисципліна «Методи структурного аналізу та контроль якості металовиробів» читається для студентів за напрямком 132 «Матеріалознавство». В ній розглядаються сучасні методи контролю металів та сплавів.

Утвержден на заседании кафедры МиТОМ, протокол №19 от 11.05.2011, на заседании методического совета металлургического факультета, протокол №8 от 25.04.2012.

Курс затверджений на засіданні кафедри матеріалознавства та перспективних технологій від 24 травня 2018 року, протокол №14.