Для студентів спеціальністі: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування».

Курс вивчається студентами-бакалаврами денної форми навчання у III семестрі, заочної форми навчання - у VI семестрі.