Мета викладання дисципліни – озброїти майбутнього фахівця теоретичними і практичними знаннями для кваліфікованого вирішення складного комплексу питань технічного обслуговуваня транспортних засобів з врахуванням особливостей експлуатаційних умов їх використання.

Дистанционный курс утвержден на заседании кафедры ТТП, протокол №5 от 14.06.12 г.

Утверждено методическим советом ФТТ, протокол №5 от 25.06.13 г.