Мета і завдання курсу «Взаємодія видів транспорту», полягають в тому, щоб допомогти студентам кращим чином зрозуміти предмет взаємодії різних видів транспорту, освоїти найбільш важливі положення даного предмету, отримати уявлення про основні етапи розвитку.

Дистанционный курс "ПТЭ и БД на АТ и ЖДТ" утвержден на заседании кафедры ТТП, протокол №5 от 14.06.12 г.

Утверждено методическим советом ФТТ, протокол №5 от 25.06.13 г.