Курс затверджений на засіданні кафедри матеріалознавства та перспективних технологій від 24 травня 2018 року, протокол №14