Мета викладання дисципліни – озброїти майбутнього фахівця теоретичними і практичними знаннями для кваліфікованого вирішення складного комплексу питань проектування транспорту у виробничому процесі і генерального плану підприємства різних галузей промисловості.

 Дистанционный курс утвержден методической комиссией факультета ТТ протокол №5 от 25.06.2013

Рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ТТП протокол №5 от 14.06.2012