Дистанційний курс "Ресурсосберегающие технологии на автотранспорте" викладається студентам спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

Рекомендовано на засіданні кафедри «Автомобільний транспорт», протокол № 1 від 29 серпня 2018 року.

Затверджено методичної комісії факультету транспортних технологій, протокол № 1 від 30 серпня 2018 року.