Дистанційний курс "Ресурсосберегающие технологии на автотранспорте" викладається студентам спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

Рекомендовано

на засіданні кафедри «Автомобільний транспорт»,

протокол № 1 від 29 серпня 2018 року.

 

Затверджено

методичної комісії факультету транспортних технологій,

протокол № 1 від 30 серпня 2018 року.