Дистанційний курс "Автомобильный транспорт промышленных предприятий" викладається студентам спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

 

Рекомендовано

на заседании кафедры «Автомобильный транспорт»,

протокол № 1 от 29 августа 2018 г.

 

Утверждено

методической комиссией факультета транспортных технологий,

протокол № 1 от 30 августа 2018 г.