Дистанційний курс "Інформаційні технологій при керуванні автотранспортом підприємств" викладається студентам спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 

Дистанційний курс затверджено на засіданні кафедри "Автомобільний транспорт"- Протокол від 30 серпня 2018 року №1

Затверджено методичною комісією факультету транспортних технологій, протокол № 1 від 30 серпня 2018 р