Дистанційний курс "Організація ремонту і відновлення деталей і збірних одиниць транспортних засобів" викладається студентам спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

Утверждено

на заседании кафедры «Автомобильный транспорт»,

протокол № 10  от  22 января 2018 г.

 

Утверждено

методической комиссией  факультета транспортных

технологий,

протокол № 7 от 25 января 2018 г.