Дисципліна «Металознавство» вивчається студентами дистанційної форми навчання в 5 семестрі. Вона містить основні питання щодо металів і сплавів: їх кристалічну будову, кристалізацію, пластичну деформацію та рекристалізацію, структуру і властивості основних груп металевих матеріалів. Зміст дисципліни відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за напрямком "Інженерне матеріалознавство"