Все о Moodle

Здесь размещены материалы о платформе поддержки дистанционного обучения Moodle.

№: 8
Название: Нові засоби для оцінювання компетентностей в Moodle
Аннотация:

Щербина Олександр Андрійович (oscherbyna@i.ua)
доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки передбачає модернізацію структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, повноцінне впровадження якого потребує використання відповідної системи оцінювання.

У статті розглядаються нові засоби для оцінювання компетентностей, які щойно з’явилися в ядрі системи управління навчанням Moodle, і здійснюється їх порівняння із засобами модуля «Репозиторій компетентностей», який використовується для сертифікації інформаційно-комунікаційних компетентностей C2i у системі вищої освіти Франції.

Показано, що нові засоби для оцінювання компетентностей мають зручніший інтерфейс, є простішими у використанні та мають наразі більші функціональні можливості.

Файл: PDF document competence.pdf