Новости сайта

Інформація щодо проведення установчо-екзаменаційної сесії

Інформація щодо проведення установчо-екзаменаційної сесії

by Вадим Табунщик -
Number of replies: 0

Шановні студенти!

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19 SARS-CoV-2» (із змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020  №1/9-276 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання», а також наказів ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 13.10.2020 № 203-05 та від 15.10.2020 р. №205-05, згідно з якими дія адаптивного карантину подовжена до 31 грудня 2020 р. повідомляємо, що  зимова установчо-екзаменаційна сесія для студентів відділу дистанційного навчання, строки проведення якої, згідно з затвердженим графіком навчального процесу, припадають на період оголошеного карантину, переводиться на дистанційне навчання.

Всім студентам відділу дистанційного навчання необхідно, відповідно до індивідуальних графіків навчання на 2020/2021 навчальний рік, які були надані студентам на установчий сесії у вересні 2020 р., опановувати відповідні дисципліни у дистанційних курсах  обраної спеціальності.

Після вивчення теоретичного матеріалу курсу та практичних робіт, необхідно, згідно з завданням викладача, переходити до виконання самостійного семестрового домашнього завдання (СДЗ), та виконання контрольних заходів (проміжних та підсумкового тестувань).

У разі потреби, студенти мають звертатися до викладача відповідної дисципліни за наданням необхідних консультацій та роз’яснень. При виконанні курсових робіт (проектів), необхідно користуватися Методичними вказівками щодо їх виконання та консультуванням  з викладачем.

Виконані  СДЗ треба направити на електронну адресу викладача (або на електронну адресу методиста відповідного локального центру ДН ПДТУ).

Семестрова атестація студента, за кожною з дисциплін навчального графіку, відбувається викладачем за умови виконання  всіх необхідних дій, закладених викладачем у ДК.

Нагадуємо, що виконання семестрових завдань повинно виконуватися у встановлений навчальним графіком строк.

Бажаємо успіхів!

З повагою, начальник відділу дистанційного навчання, О. Пінчук.

12.11.2020 р.