Новости сайта

Шановні студенти !

Шановні студенти !

by Вадим Табунщик -
Number of replies: 0

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. № 1/9-154 та наказу ректора від 12.03.2020 р. №65-05 «Про заходи запобігання у ДВНЗ «ПДТУ» розповсюдження захворювання на коронавірус у зв’язку з оголошенням карантину», весняна установчо-екзаменаційна сесія для студентів відділу дистанційного навчання, строки проведення якої, згідно з затвердженим графіком навчального процесу, припадають на період оголошеного карантину, переводиться на дистанційне навчання.

Всім студентам відділу дистанційного навчання необхідно, відповідно до індивідуальних графіків навчання на 2019/2020 навчальний рік, які були надані студентам на установчий сесії, опановувати відповідні дисципліни у дистанційних курсах обраної спеціальності.

Після вивчення теоретичного матеріалу курсу та опрацювання практичних робіт, необхідно, згідно з завданням викладача, переходити до виконання самостійного семестрового домашнього завдання (СДЗ), та виконання контрольних заходів (проміжних та підсумкового тестувань).

У разі потреби, студенти мають звертатися до викладача відповідної дисципліни за наданням необхідних консультацій та роз’яснень. При виконанні курсових робіт (проектів), необхідно користуватися Методичними вказівками щодо їх виконання та консультуванням з викладачем.

Виконані СДЗ треба направити на електронну адресу викладача (або на електронну адресу методиста відповідного локального центру ДН ПДТУ).

Семестрова атестація студента, за кожною з дисциплін навчального графіку, відбувається викладачем за умови виконання всіх необхідних дій, закладених викладачем у ДК.

Нагадуємо, що виконання семестрових завдань повинно виконуватися у встановлений навчальним графіком строк.

Бажаємо успіхів!

З повагою, начальник відділу дистанційного навчання, О. Пінчук.

12.03.2020 р.