Про відділ дистанційного навчання

ДВНЗ “ПДТУ”, реалізуючи нові освітні технології в навчальному процесі, проводить навчання своїх студентів за заочно-дистанційною формою. Навчання проходить на базі локальних центрів дистанційного навчання за місцем проживання студентів. Станом на 2021/2022 н.р. у відділі дистанційного навчання навчаються студенти у чьотирьох локальних центрах у Донецькій та Запорізькій областях, це:

 • Бердянськ
 • Волноваха
 • Нікольське
 • Мангуш

Локальні центри ДН ПДТУ

Мал. 1. Локальні центри ДН ПДТУ

Відділ дистанційного навчання (далі ВДН) є структурним підрозділом ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” (далі ПДТУ).

Система дистанційного навчання (СДН) є складовою частиною Порталу інформаційно-освітніх ресурсів ПДТУ, працює на виділеному сервері Дистанційного навчання.

На сервері встановлено веб-сайт https://ds.pstu.edu для підтримки дистанційного навчання (сайт ДН ПДТУ), який працює на платформі Moodle.

ДВНЗ “ПДТУ”, реалізуючи нові освітні технології в навчальному процесі, проводить навчання своїх студентів за заочно-дистанційною формою. Навчання проходить на базі локальних центрів дистанційного навчання (ЛЦ ДН) за місцем проживання студентів. Станом на 2021/2022 н.р. у ВДН навчаються студенти у чьотирьох ЛЦ ДН ПДТУ у містах БердянськВолновахаНікольськеМангуш Донецької та Запорізької областей.

Для студентів проводять виїзні установочно-екзаменаційні сесії, на яких викладачі ПДТУ читають студентам лекції і приймають іспити. Студентам надається можливість працювати у зручний для них час дома або в обладнаному комп’ютерному класі на базі свого Локального центру. Студенти мають можливість отримати онлайн-консультації.

Контакти:

Начальник: Пінчук Ольга Кирилівна

 • Телефон:
  • +38 (0629) 44-60-86
  • +38 (097) 249-11-56
  • +38 (066) 743-45-77
 • e-mail: pinchuk_o_k@pstu.edu
 • Спеціалісти:
  • +38 (0629) 44-66-99
  • +38 (0629) 44-60-14
 • Лабораторія: +38 (0629) 44-66-03 

Шукай нас в соціальних мережах @ds.pstu!

Відділ знаходиться у 11 навчальному корпусі університету (пр. Металургів 54) в аудиторії №№ 16, 17 та 25.

Документи необхідні для вступу:
 • атестат і додаток до нього (оригінали або копії);
 • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на базі середньої освіти) (оригінали або копії);
 • абітурієнти, які вступають за скороченим терміном навчання подають диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього (оригінали та 2 копії).
 • копія паспорта (або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не отримали паспорта);
 • ідентифікаційний номер платника податків
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Відділ дистанційного навчання готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями та освітньо-професійними програмами (ОПП):

Бакалавр

 • Економіка
 • Маркетинг
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Прикладна механіка
 • Матеріалознавство
 • Галузеве машинобудування
 • Металургія
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Транспортні технології (на залізничному транспорті)
 • Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 • Соціальна робота

Магістр

 • Економіка
 • Маркетинг
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Технологія машинобудування
 • Технології та устаткування зварювання
 • Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (зварювання)
 • Матеріалознавство
 • Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
 • Металургія чорних металів
 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
 • Промислове і цивільне будівництво
 • Транспортні технології на залізничному транспорті. (Організація перевезень і управління на промисловому транспорті)
 • Транспортні технології на залізничному транспорті. (Транспортні системи)
 • Транспортні технології на автомобільному транспорті. (Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті)
 • Транспортні технології на автомобільному транспорті. (Організація міжнародних перевезень)
 • Соціальна робота
Про відділ

ВДН було створено за наказом ректора ПДТУ від 15.10.2004 р. №177-05 з метою задоволення потреб та забезпечення рівних можливостей в отриманні вищої освіти, без відриву від виробництва, всіма громадянами незалежно від їх соціально-економічного становища і місця проживання.

На сайті дистанційного навчання (https://ds.pstu.edu) розміщено біля 900 дистанційних курсів (ДК).

ДК – це електронний навчальний продукт, достатній для дистанційного навчання студентів по окремій дисципліні. Дистанційні курси створювалися викладачами – авторами навчальних дисциплін. За допомогою цього сайту реалізуются мережеві інтернет-технології дистанційного навчання;

Для студентів 1 курсу заочно-дистанційної форми навчання проводиться попереднє навчання навичкам роботи з електронними учбовими матеріалами. Студентів реєструють на сайті дистанційного навчання, привласнюючи їм логін і пароль, за допомогою яких вони одержують доступ до обширної бази даних електронних навчальних матеріалів, в т.ч. методичних матеріалів і дистанційних курсів з усіх предметів своєї спеціальності.

У період між сесіями студенти самостійно вивчають навчальний матеріал у ДК і мають можливість перевірити свої знання, пройшовши проміжне і підсумкове тестування, які закладені викладачами в дистанційних курсах. У разі виникнення будь-яких питань, студенти, прямо з дистанційного курсу, або по електронній пошті, можуть звернутися до викладача за консультацією.

У навчальному процесі використовується створена у ВДН відеостудія, що забезпечує синхронне спілкування викладачів та студентів.

Заочно-дистанційна форма навчання дає можливість не тільки отримати вищу освіту за обраним фахом, а й навчає навичкам роботи на комп’ютері, використання сучасних інформаційних технологій та інтернет. А ці знання, в свою чергу, полегшують соціальну адаптацію випускників в суспільстві, дають можливість найбільш ефективно реалізувати себе в житті, знайти гідну, улюблену роботу.