Про відділ дистанційного навчання

Про наш відділ

Відділ дистанційного навчання (далі ВДН) є структурним підрозділом ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (далі ПДТУ).

ВДН було створено за наказом ректора ПДТУ від 15.10.2004 р. №177-05 з метою задоволення потреб та забезпечення рівних можливостей в отриманні вищої освіти, без відриву від виробництва, всіма громадянами незалежно від їх соціально-економічного становища і місця проживання.

S

З часу створення відділу до серпня 2007 року керівником підрозділу був професор, д. т. н. Чигарьов Валерій Васильович, який вже понад 50 років працює у ПДТУ і займає посаду завідуючого кафедрою «Металургія та технологія зварювального виробництва».

Cпівробітниками ВДН є колишні випускники ПДТУ:
з серпня 2007 року начальником відділу працює

Пінчук Ольга Kирилівна

обов’язки завідуючого лабораторії виконує

Табунщик Вадим Миколайович

P t
Спеціалісти ВДН:
Хасай
Ольга Сергіївна
Агеєва Марина Анатоліївна Овсяннікова
Наталя Павлівна
Хасай Агеєва Овсяннікова

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", реалізуючи нові освітні технології в навчальному процесі, проводить навчання своїх студентів за заочно-дистанційною формою. Навчання проходить на базі локальних центрів дистанційного навчання (ЛЦ ДН) за місцем проживання студентів.

image001

Мал. 1. Локальні центри ДН ПДТУ

Станом на 2019/2020 н.р. у ВДН навчаються понад 300 студентів у чьотирьох ЛЦ ДН ПДТУ у містах Бердянськ, Волноваха, Нікольське, Мангуш Донецької та Запорізької областей.

Навчання за заочно-дистанційною формою реалізується за спеціальностями:

 • 071 облік і аудит;
 • 072 фінанси та кредит;
 • 051 економіка підприємства;
 • 073 менеджмент;
 • 075 маркетинг;
 • 231 соціальна робота;
 • 136 металургія;
 • 132 металознавство;
 • 133 галузеве машинобудування;
 • 131 прикладна механіка;
 • 144 теплоенергетика
 • 275 транспортні технології;
 • 141 електроенергетика, електротехніка і електромеханіка;
 • 192 будівництво та цивільна інженерія

Система дистанційного навчання (СДН) є складовою частиною Порталу інформаційно-освітніх ресурсів ПДТУ, працює на виділеному сервері Дистанційного навчання.

На сервері встановлено веб-сайт https://ds.pstu.edu для підтримки дистанційного навчання (сайт ДН ПДТУ), який працює на платформі Moodle. На цьому сайті розміщено біля 900 дистанційних курсів (ДК)), що створені викладачами-авторами відповідних дисциплін.

ДК - це електронний навчальний продукт, достатній для дистанційного навчання студентів по окремій дисципліні. Дистанційні курси створювалися викладачами - авторами навчальних дисциплін. За допомогою цього сайту реалізуются мережеві інтернет-технології дистанційного навчання;

Для студентів 1 курсу заочно-дистанційної форми навчання проводиться попереднє навчання навичкам роботи з електронними учбовими матеріалами. Студентам надається можливість працювати у зручний для них час в обладнаному комп'ютерному класі на базі свого Локального центру. Для студентів проводять виїзні установочно-екзаменаційні сесії, на яких викладачі ПДТУ читають студентам лекції і приймають іспити. Студенти мають можливість отримати онлайн-консультації.

Студентів реєструють на сайті дистанційного навчання, привласнюючи їм логін і пароль, за допомогою яких вони одержують доступ до обширної бази даних електронних навчальних матеріалів, в т.ч. методичних матеріалів і дистанційних курсів з усіх предметів своєї спеціальності.

У період між сесіями студенти самостійно вивчають навчальний матеріал у ДК і мають можливість перевірити свої знання, пройшовши проміжне і підсумкове тестування, які закладені викладачами в дистанційних курсах. У разі виникнення будь-яких питань, студенти, прямо з дистанційного курсу, або по електронній пошті, можуть звернутися до викладача за консультацією.

У навчальному процесі використовується створена у ВДН відеостудія, що забезпечує синхронне спілкування викладачів та студентів.

Заочно-дистанційна форма навчання дає можливість не тільки отримати вищу освіту за обраним фахом, а й навчає навичкам роботи на комп'ютері, використання сучасних інформаційних технологій та інтернет. А ці знання, в свою чергу, полегшують соціальну адаптацію випускників в суспільстві, дають можливість найбільш ефективно реалізувати себе в житті, знайти гідну, улюблену роботу.

Усі запитання, побажання просимо надсилати електронною поштою на адресу pinchuk_o_k@pstu.edu.

Відділ знаходиться у 11 учбовому корпусі університету (приміщення технічного ліцею ПДТУ, пр. Металургів 54) в аудиторії №№ 16, 17 та 25.

Контактні телефони ВДН

Начальник: (0629) 44-60-86

Спеціалісти: (0629) 44-66-99, 44-60-14

Лабораторія: (0629) 44-66-03