Про відділ дистанційного навчання


Про наш відділ


Відділ дистанційного навчання (далі ВДН) є структурним підрозділом ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (далі ПДТУ).

ВДН було створено за наказом ректора ПДТУ від 15.10.2004 р. №177-05 з метою задоволення потреб та забезпечення рівних можливостей в отриманні вищої освіти, без відриву від виробництва, всіма громадянами незалежно від їх соціально-економічного становища і місця проживання.

S

З часу створення відділу до серпня 2007 року керівником підрозділу був професор, д. т. н. Чигарьов Валерій Васильович, який вже понад 45 років працює у ПДТУ і займає посаду завідуючого кафедрою «Металургія та технологія зварювального виробництва».

Cпівробітниками ВДН є колишні випускники ПДТУ:
з серпня 2007 року начальником відділу працює

Пінчук Ольга Kирилівна

обов’язки завідуючого лабораторії виконує

Табунщик Вадим Миколайович

P t
Спеціалісти ВДН:
Хасай
Ольга Сергіївна
Пузанова
Жанна Юріївна
Агеєва Марина Анатоліївна Овсяннікова
Наталя Павлівна
Хасай Пузанова Агеєва Овсяннікова

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", реалізуючи нові освітні технології в навчальному процесі, проводить навчання своїх студентів за заочно-дистанційною формою. Навчання проходить на базі локальних центрів дистанційного навчання (ЛЦ ДН) за місцем проживання студентів.

Мал. 1. Локальні центри ДН ПДТУ

Станом на 2015/2016 навчальний рік створені і працюють 6 Локальних центрів ДН ПДТУ у регіонах Донецької та Запорізької обл., в яких навчаються понад 300 студентів з різних напрямів підготовки за спеціальностями:

 • облік і аудит;
 • фінанси та кредит;
 • економіка підприємства;
 • професійне навчання: економіка підприємства;
 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • соціальна робота;
 • металознавство;
 • металорізальні верстати та системи;
 • ливарне виробництво чорних та кольорових металів;
 • термічна обробка металів;
 • металургія та технологія зварювального виробництва;
 • устаткування та технологія зварювального виробництва;
 • організація перевезень і управління на транспорті;
 • транспортні системи;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;
 • технологія машинобудування;
 • електротехнічні системи електроспоживання;
 • системи управління виробництвом та розподілом електроенергії.

Система дистанційного навчання (СДН) є складовою частиною Порталу інформаційно-освітніх ресурсів ПДТУ, працює на виділеному сервері Дистанційного навчання.

На сервері встановлено веб-сайт https://ds.pstu.edu для підтримки дистанційного навчання (сайт ДН ПДТУ), який працює на платформі Moodle. На цьому сайті розміщено понад 800 дистанційних курсів (ДК).
ДК - це електронний навчальний продукт, достатній для дистанційного навчання студентів по окремій дисципліні. Дистанційні курси створювалися викладачами - авторами навчальних дисциплін. За допомогою цього сайту реалізуются мережеві інтернет-технології дистанційного навчання;

Для студентів 1 курсу заочно-дистанційної форми навчання проводиться попереднє навчання навичкам роботи з електронними учбовими матеріалами. Студентам надається можливість працювати у зручний для них час в обладнаному комп'ютерному класі на базі свого Локального центру. Для студентів проводять виїзні установочно-екзаменаційні сесії, на яких викладачі ПДТУ читають студентам лекції і приймають іспити. Студенти мають можливість отримати онлайн-консультації.

Студентів реєструють на сайті дистанційного навчання, привласнюючи їм логін і пароль, за допомогою яких вони одержують доступ до обширної бази даних електронних навчальних матеріалів, в т.ч. методичних матеріалів і дистанційних курсів з усіх предметів своєї спеціальності.

У період між сесіями студенти вивчають навчальні дисципліни в ДК і мають можливість перевірити свої знання, пройшовши проміжне і підсумкове тестування, які закладені викладачами в дистанційних курсах. У разі виникнення будь-яких питань, студенти, прямо з дистанційного курсу, або по електронній пошті, можуть звернутися до викладача за консультацією.

У навчальному процесі використовується створена у ВДН відеостудія, що забезпечує синхронне спілкування викладачів та студентів.

Протягом п’яти років професорсько-викладацький склад ПДТУ разом з колективом ВДН працює над створенням дистанційних курсів. За станом на січень 2016 р. на сайті https://ds.pstu.edu розміщено понад 800 ДК, які забезпечують навчання студентів до отримання освітньої кваліфікації "Бакалавр". У 2013/2014 навчальному році були створені ДК, які закривають освітню кваліфікацію "Спеціаліст", "Магістр".

Заочно-дистанційна форма навчання дає можливість не тільки отримати вищу освіту за обраним фахом, а й навчає навичкам роботи на комп'ютері, використання сучасних інформаційних технологій та інтернет. А ці знання, в свою чергу, полегшують соціальну адаптацію випускників в суспільстві, дають можливість найбільш ефективно реалізувати себе в житті, знайти гідну, улюблену роботу.

Усі запитання, побажання просимо надсилати електронною поштою на адресу pinchuk_o_k@pstu.edu.

Відділ знаходиться у 11 учбовому корпусі університету (приміщення технічного ліцею ПДТУ, пр. Металургів 54) в аудиторії № 16 та № 17.

Контактні телефони ВДН

Начальник: (0629) 44-60-86

Спеціалісти: (0629) 44-66-99, 44-60-14

Лабораторія: (0629) 44-66-03

Остання зміна: четвер 1 вересня 2016, 12:08