The site distance learning PSTU established with the direct participation of the staff of the Center of Computer Technology University. The laboratory department of distance education to install Moodle platform and implementing a permanent program and technical support site.

Новости сайта

Інформація щодо проведення установчо-екзаменаційної сесії

by Вадим Табунщик -

Шановні студенти!

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19 SARS-CoV-2» (із змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020  №1/9-276 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання», а також наказів ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 13.10.2020 № 203-05 та від 15.10.2020 р. №205-05, згідно з якими дія адаптивного карантину подовжена до 31 грудня 2020 р. повідомляємо, що  зимова установчо-екзаменаційна сесія для студентів відділу дистанційного навчання, строки проведення якої, згідно з затвердженим графіком навчального процесу, припадають на період оголошеного карантину, переводиться на дистанційне навчання.

Всім студентам відділу дистанційного навчання необхідно, відповідно до індивідуальних графіків навчання на 2020/2021 навчальний рік, які були надані студентам на установчий сесії у вересні 2020 р., опановувати відповідні дисципліни у дистанційних курсах  обраної спеціальності.

Після вивчення теоретичного матеріалу курсу та практичних робіт, необхідно, згідно з завданням викладача, переходити до виконання самостійного семестрового домашнього завдання (СДЗ), та виконання контрольних заходів (проміжних та підсумкового тестувань).

У разі потреби, студенти мають звертатися до викладача відповідної дисципліни за наданням необхідних консультацій та роз’яснень. При виконанні курсових робіт (проектів), необхідно користуватися Методичними вказівками щодо їх виконання та консультуванням  з викладачем.

Виконані  СДЗ треба направити на електронну адресу викладача (або на електронну адресу методиста відповідного локального центру ДН ПДТУ).

Семестрова атестація студента, за кожною з дисциплін навчального графіку, відбувається викладачем за умови виконання  всіх необхідних дій, закладених викладачем у ДК.

Нагадуємо, що виконання семестрових завдань повинно виконуватися у встановлений навчальним графіком строк.

Бажаємо успіхів!

З повагою, начальник відділу дистанційного навчання, О. Пінчук.

12.11.2020 р.

Информация для студентов

by Вадим Табунщик -

Логин и пароль (для первого входа) студентов формируется путем транслитерации названия академической группы (без дефисов) в латиницу нижнего регистра с добавлением в конце двузначного порядкового номера студента в алфавитном списке группы.

Примеры:

  • группа З-20-ВТ, студент - второй в списке, его логин и пароль - z20vt02
  • группа І-19-ЕПП, студент - пятый в списке, его логин и пароль - i19epp05
  • группа МА-20-М, студент - первый в списке, его логин и пароль - ma20m01

При первом входе на сайт система заставит студента сменить пароль на новый. Не сообщайте никому свой новый пароль.

При проблемах со входом на сайт, попросите преподавателя уточнить логин и пароль студента на этой странице.

Вход на сайт с помощью аккаунта Gmail.com, Microsoft или Facebook

by Вадим Табунщик -

После обновления системы Moodle на сайте появилась возможность авторизоваться с помощью учетной записи от почтового сервиса Gmail.com, Microsoft или учетной записи в социальной сети Facebook.

Для использования такого способа авторизации в вашей учетной записи на данном сайте должен быть указан реальный адрес почты GMAIL (…@gmail.com) или тот адрес Email, который привязан к учетной записи Facebook или Microsoft.

На странице https://ds.pstu.edu/login нажмите кнопку сервиса, с помощью которого вы хотите зайти на сайт, и авторизуйтесь в соответствующей службе (Gmail, Microsoft или Facebook), после чего на ваш почтовый ящик придет сообщение с инструкцией и ссылкой для подтверждения авторизации.

Курсы обучения ППС по теме «Разработка ДК в Moodle»

by Вадим Табунщик -

С 06.10.2020 г. начинаются курсы обучения ППС по теме «Разработка ДК в Moodle».

Со списками обучающихся и днями занятий можно ознакомиться на странице Списки групп для обучения на курсах «Разработка ДК в Moodle».

Программа обучения по курсу «Разработка ДК в Moodle»

Older topics...